Wednesday, January 5, 2011

LENCANA KEAHLIAN


Sebelum dilantik menjadi Pengakap seseorang perlu mempunyai ilmu asas serta pengalaman asas tentang berpengakap.

Untuk lulus Lencana Keahlian seseorang perlu lulus ujian-ujian berikut : -

1. Peraturan pakaian seragam Pengakap
2. Prinsip Rukun Negara
3. Lambang Pengakap Malaysia & Lambang Pengakap Sedunia
4. Persetian Pengakap & Undang-undang Pengakap
5. Hormat Pengakap & Cogan Kata Pengakap
6. Sejarah Pengakap Malaysia & Sejarah pengasas Pengakap, Lord Baden Powell
7. Simpulan & ikatan : -
- Buku Sila
- Bunga Geti
- Simpul Manuk
- Tindih Kasih
- Lilit Dua Simpul
- Lilit Pemati Biasa

Contoh Borang Ujian Lencana Keahlian :-

p/s: Klik pada gambar untuk paparan yang lebih besar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...